Cultureel erfgoed

Bloemencorso’s van België erkent als cultureel erfgoed Vlaanderen

Klik hier voor de officiële brochure

In België bestaan er momenteel nog vier bloemencorso’s. In volgorde van organisatiedatum zijn dat de corso’s van

 

  • Blankenberge (laatste zondag van augustus)
  • Sint Gillis bij Dendermonde (eerste zondag van september)
  • Loenhout (tweede zondag van september)
  • Wommelgem (derde zondag van september)

Op 9 juli 2013 heeft de Vlaamse overheid beslist deze Bloemencorso's toe te voegen aan de lijst van "Immaterieel Cultureel erfgoed Vlaanderen". De motivatie van minister van cultuur Joke Schauvlieghe was:

De criteria zijn allemaal vervuld en het is goed dat er grensoverschrijdend gewerkt wordt met Nederland.
Het element voldoet aan de definitie van immaterieel cultureel erfgoed en de erfgoedgemeenschap is voldoende breed. De samenwerking en cohesie tussen/van deze groep gelden als sterke punten. De expertencommissie vindt het positief dat de verschillende corso’s samen een werkgroep met een welomschreven doel opgericht hebben. De commissie suggereert de mogelijkheid om zoals in het geval van Blankenberge steeds de heemkring te betrekken bij de andere corso’s.
De aanwezige borgingsactiviteiten strekken tot voorbeeld. Door dit gezamenlijke initiatief leren de verschillende corso’s van elkaar en komen ze tot gezamenlijke resultaten. De gemeenschappelijke folder is daar een eerste resultaat van. De expertencommissie suggereert om waar mogelijk deze activiteiten met effecten, resultaten, evaluaties en/of eventueel beschikbaar cijfermateriaal te onderbouwen.
De begeleiding door een gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisatie en de inhoudelijke documentatie op www.immaterieelerfgoed.be zijn in orde.

Dit is een waardering die uitgesproken wordt naar allen die meewerken aan het in stand houden van deze bloemrijke traditie. Het gaat hier niet alleen over de inrichters van de stoeten, maar naar een veel groter publiek. Het begint met de bloemenkwekers die vanaf Pasen tot oktober en langer er voor zorgen dat de dahliavelden voldoende bloemen opbrengen om alle praalwagens van bloemen te voorzien. De groepen of gezinnen die een wagen maken spelen een grote rol in het corsogebeuren. Naargelang voor welke stoet begint het bouwen al aan het begin van de grote vakantie en komt tot een climax bij het steken van de bloemen op de wagens. Je hebt ook nog organisatoren van de stoet die zorgen voor randanimatie, materialen, reclame en weet ik veel om een bloemencorso telkens te laten uitgroeien tot een feest. Vergeten we zeker niet alle omringende diensten, gemeentebesturen, politie, muziekverenigingen en ik ben zeker dat niet iedereen opgenoemd wordt.

Deze erkenning houdt ook in dat de inrichters al het mogelijke zullen doen om het bestaan van de bloemencorso’s in stand te houden en de kennis hiervan door te geven aan de volgende generaties zodat deze traditie niet verloren gaat.

Reeds enige tijd werken we samen met de andere stoeten om gezamelijk onze organisaties kenbaar te maken.

Er werden reeds verschillende projecten afgewerkt waar alle corso's samenwerken om de organisaties in de schijnwerper te zetten. In Blankenberge werden reeds verschillende bloementapijten en dergelijke bebloemd.

Elk jaar worden gezamelijk postkaarten uitgegeven over alle stoeten. Deze postkaarten worden verstuurd naar vele toeristenbureaus over gans het land.

In samenwerking met stoeten uit Nederland is er een website ontwikkeld waar liefhebbers van bloemencorso's tal van info uit kunnen halen en waar alle stoeten worden belicht. zie www.bloemencorso.eu

De vriendenkring Kleine Bloemenstoet en alle andere bloemenstoeten danken jullie voor de interesse die jullie hebben in het corsogebeuren en voor jullie steun bij de stoet en deze aanvraag.

Tot op één van de volgende stoeten. Of beter nog – zien we jou als wagenbouwer verschijnen.