Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn een vriendenkring. Dit wil zeggen dat wij een groep vrienden zijn die vrijwillig samenkomen om (onder andere) onze stoet te organiseren. Onze leden zijn mensen van in en rond Wommelgem die zich elke keer inzetten tijdens de bloemenstoet om deze tot een goed einde te brengen en er voor zorgen dat dit een zorgeloos uitstapje wordt voor iedere aanwezige.

Geschiedenis

 "De eerste postkoets" Door: Janssens-Verheyen. Deze wagen behaalde de tweede plaats in B categorie van de 18de Kleine Bloemenstoet in 1979. Op deze stoet waren er niet minder dan 75 wagentjes!Hiervoor moeten we een heel eind terug gaan in de tijd. We schrijven het jaar 1953 in het rustige dorpje Wommelgem. Ergens in de herberg van Charel Peeters zat het bestuur van de vereniging "Natuurschoon" plannen te smeden om hun veertig jarig bestaan te vieren. Traditioneel werd dit gevierd door een tentoonstelling van bloemen. Maar wij Wommelgemnaars waren toen anders gezind en vonden het interessanter om de bloemen naar de mensen zelf te brengen in plaats van omgekeerd. Dankzij een ongelofelijke krachtinspanning is toen de eerste bloemenstoet ontstaan. Van horen zeggen weet ik dat het een overweldigend succes was. Ik citeer:"De grootste optimist had echter zulk schitterend vertoon niet verwacht!"

Dankzij dit succes werd de bloemenstoet jaarlijks voortgezet met ongeloofelijk succes. De gemeente Wommelgem had een nieuwe manier gevonden om de kunst, dat in elke Wommelgemnaar zijn bloed zit, naar buiten te halen. Dit zorgde voor faam in en rond het Antwerpse en volgens menige Vlaamse kranten werd Wommelgem de grootste bloemengemeente van West-Europa!

Ik geef hier nog enkele citaten mee:

"Elke wagen stelt een tafereel voor, dat op zichzelf een waar schilderstuk vormt en aansluiten kan bij de oudere meesters, ofwel bij de meeste moderne tendenzen" Gazet van Antwerpen 3/9/1959

"Op zulk een kunstvolle wijze naar voor gebracht, dat zij bewijzen van een hoogstaande cultuur" Het Volk 7/9/1959

"Dit uitleven in de kunst is wat deze nederige mensen hebben gezocht, ook zonder er zich van bewust te zijn, en wat hun tevens verhoed voor al de moeite en opofferingen van het verlopen jaar. In groepsverband hebben zij het verwezenlijkt een kunstwerk te scheppen, iets wat aan de meesten onder hen individueel tot de onmogelijkheden behoort" Gazet van Antwerpen 3/9/1959

"Het (die eerste keer in 1953) was de triomf van de bloem. Het was de bekroning van een gedurfd initiatief. Het was de voorbode van een jaarlijks terugkerend schouwspel, dat iedere beschrijving tart. De bloemenstoet deed inderdaad te Wommelgem - hoe oud de gemeente ook zijn mag - nog nooit zoveel volk samen stromen. De latere organisatie's brachten soms tot honderdduizend mensen op de been, om de, inmiddels tot ware gedrochten opgebouwde bloemenwagens te bewonderen." uit "Wommelgem vroeger en nu" door Alois Sledsens 1962

Er was echter een wijze pastoor (dhr De Vadder) die al de afval na de bloemenstoet zag liggen en daarbij dacht dat dit ook nog nuttig kon zijn. De Bloemenstoet was tot dan toe iets voor volwassenen. De wagens waren enorm groot, kinderen werden geweerd wegens het gevaar. Onder impuls van Dhr De Vadder richtte in 1962 "De Jeugdclub" de eerste Kleine Bloemenstoet in. Het was een bloemenstoet die enkele weken na de grote kwam en deze was voor de kinderen bedoeld. Hij evenaarde het succes van de grote en onder stimulans van dhr De Vadder bleef men de Kleine Stoet organiseren. Dhr De Vadder heeft na twee jaar zijn geesteskind losgelaten en De Jeugdclub heeft het van dan af op zichzelf gedaan. In 1978 veranderde de Jeugdclub zijn naam in Vriendenkring Kleine Bloemenstoet. (De jeugd begon van de meeste leden af te gaan).

Voor jaren hebben de twee bloemenstoeten een overweldigend succes gehad in en rond Wommelgem. Tot er in 1990 een einde kwam aan de grote bloemenstoet. De Kleine beet echter van zich af en hield zich ook zonder de grote staande. Jaar na jaar werd de "Kleine Bloemenstoet" georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers in één stoet liep op tot 80 wagentjes. Klein is de "Kleine Bloemenstoet" dus niet. Elk jaar weer werden door de gezinnen van Wommelgem de bloemenwagentjes gemaakt en trokken de kinderen hun creaties door de straten van Wommelgem.
In al de jaren dat de kleine bloemenstoet al bestaat hebben er in totaal 2034 wagentjes deelgenomen!

In 2001 werd de vriendenkring kleine bloemenstoet een vzw.

De Bloemenstoet wordt in 2013 door de Vlaamse regering op de inventaris voor Immaterieel erfgoed geplaatst. Deze erkenning kwam tot stand door een samenwerking van alle nog bestaande Vlaamse bloemencorso's. Hieruit ontstond een nauwere samenwerking met zowel Belgische als Nederlandse bloemencorso's. In het kader van deze erkenning en onze belofte om er voor te zorgen dat het bloemencorso-gebeuren blijft bestaan, starte de vereniging met het geven van opleidingen. Enkele ervaren wagenbouwers leggen van A tot Z uit hoe een wagen wordt gemaakt. Kijk voor meer uitleg naar 'hoe bouw ik een wagen' onder de rubriek about. Heb je intererse om ook de opleiding te volgen? Neem contact met de vereniging en geef je mailadres door. We verwittigen je van de eerstvolgende opleiding.

Nog steeds organiseert de vriendenkring tal van andere activiteiten voor en na de stoet. Clowns, springkastelen, muziekoptredens, snoepregen, grimagestanden,... alles is aanwezig.

Iets wat zeker het vermelden waard is, is dat gedurende al die jaren, de toegang tot de omloop en alle kinderattracties gratis worden aangeboden aan het publiek. En nog altijd komt het volk in grote getalen naar onze stoet kijken. Het blijft een feestdag in Wommelgem voor groot en klein.

Het commitment van de vriendenkring Kleine Bloemenstoet :

"Zolang het volk komt en de wagenbouwers bouwen, blijven wij de stoet organiseren, als herinnering aan vroeger en als een belofte voor de toekomst."

Maar hier blijft het niet bij. 

In 2013 starte de Vriendenkring Kleine Bloemenstoet met een nieuwe organisatie in Wommelgem, de Go-Cart race.

Hierbij strijden verschillende teams tegen elkaar in een race, gereden op twee persoons go carts. Dat zijn van die dingen die vooral bekend werden van de aan de kust. In een ludieke wedstrijd maken de verschillende teams zo veel mogelijk rondjes. Hier en daar zijn hindernissen die moeten genomen worden. De ploeg die uiteindelijk het meest aantal rondjes heeft afgelegd krijgt de jaarbeker. 

Deze dag wordt afgesloten door een muziekoptreden dat door de Vriendenkring Kleine Bloemenstoet gratis wordt aangeboden.

Na de derde editie van deze race werd echter besloten te stoppen met deze activiteit gezien het moeilijk haalbare finaciële evenwicht.

 

Samen met de andere drie nog bestaande dahliacorso's van België ging de Vriendenkring Kleine Bloemenstoet de verbintenis aan om alles in het werk te stellen de traditie van het bloemencorso in stand te houden. Gezamelijk werden we erkend als cultrureel erfgoed Vlaanderen. In die hoedanigheid maken we al jaren het corsogebeuren meer bekend door gezamelijke acties en publiciteit.

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het covid 19 jaar. Door alle maatregelen die deze pandemie met zich mee bracht moesten de inrichters de stoet annuleren.  de 59ste stoet werd verschoven naar 2021.

De Vriendenkring Kleine Bloemenstoet starte met het oprichten van lessen hoe een wagentje word gemaakt. Interesse? Neem contact met één van de bestuursleden of stuur een mailtje. 

              Ons mailadres is kleine.bloemenstoet@gmail.com