Afhalen nummers

Hier kan je het nummer dat op je wagen moet gestoken worden komen afhalen.

Eventuele allerlaatste wijzigingen ten opzichte van de infoavond worden meegedeeld.

Je kan nu ook krammen kopen als je die nodig zou hebben.

 

We hebben zaal 5 van parochiecentrum Familia in de Adolf Mortelmansstraat gereserveerd.

Van 19 tot 20 uur kan je hier terecht.

Bekijk het infobord van Familia even of op het laatste moment de zaalindeling niet is aangepast geweest.